Инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци в землището на село Черганово

О Б Я ВА  от  „Комуналефект сервиз” ЕООД На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Прочетете повече

Община Казанлък форматира нов Национален Патриотичен конкурс

По случай 142 години от Освобождението на България от Османско робство Община Казанлък обявява литературен конкурс „Венчайте България с лаврови

Прочетете повече

Община Казанлък обявява 11 свободни места за обществени възпитатели

I. Изискванията към кандидатите остават непроменени: 1. Да притежават необходимата квалификация – висше образование (юрист, педагог, психолог), опит, умения и комуникативност при

Прочетете повече